Norbergs Rid- och Travklubb

 

 Antal besökare på sidan: [counter]

Bygdetrav

Söndag 16 juli 2023

Första start kl. 12.00

Dokument i pdf-format

PONNY kat A: NORBERGS STJÄRNKUSK för speciellt inbjudna körsvenner.

Ponny som ställs till förfogande i detta lopp erhåller transportbidrag 300 kr samt gratis startavgift i ordinarie lopp

PONNY:

Kat. A: 1140 m. Montélopp. 4-åroga och äldre. tillägg intervallhandicap, grundtid 2.46,0 intervall 3,2 s/20 m.

Kat. A: 1140 m högst 2.000 pp. Tillägg 20 m vid vunna 400 pp, 40 m vid 800 pp, 60 m vid 1.200 pp, 80 m vid 1.600 pp.

Kat. A: 1140 m Tillägg Specialar´n 2.37,0.

Kat. B: 1640 m Montélopp.4-åriga och äldre, Tillägg Intervallhandicap grundtid 2.10,0 intervall 1,6 s/20 m.

Kat. B: 1640 m högst 2.000 pp: 1640 m. Tillägg 20 m vid vunna 400 pp, 40 m vid 800 pp, 60 m vid 1.200 pp, 80 m vid 1.600 pp.

Kat. B: 1640 m Tillägg Specialar´n 2.20,0.

TRAVLOPP: 2140 m Varmblod och kallblod. Loppen sätts efter anmälan.

MONTÉ: 1640 m Varmblod och kallblod. Loppen sätts efter anmälan.

”PROVA PÅ” (utom tävlan):

Ponny kat. A-B för 7-15-åriga körsvenner som ej innehar licens.

Monté för vbl-kbl för ryttare 16 år och äldre som ej innehar licens.

PRISER: Hederstäcke till segrande hästar. Hederspriser till de tre främsta ekipagen i varm– och kallblodslopp (vid 10 startande). Hederspriser till samtliga ekipage i ponnylopp. Prisrosett till samtliga deltagare i ”PROVA PÅ”

STARTAVGIFTER: ”Prova På” 50:-, ponnylopp 100:-, varm– och kallblodslopp 150:-

ANMÄLAN: senast söndag 9 juli via

•  Hemsida www.nrtk.dinstudio.se (uppge hästens, ryttare/körsven och anmälarens namn + tel.nr samt för ponny: rekord, kategori) eller

•  SMS 070-4593806 (Fia), 070-2920941 (Jennifer). Uppge hästens, ryttare/körsven och anmälarens nregleamn + tel.nr samt för ponny, rekord och kategori eller

•  Telefon 8-9 juli kl. 18-20 till 070-4593806 (Fia),070-2920941 (Jennifer)

•  Efteranmälan i mån av plats senast 10 juli via SMS telefon 070-4593806 (Fia)

REGLER: enligt Svensk Travsports Regler för bygdetrav.
https://www.travsport.se/siteassets/regelverk/tavlingar/regler_for_bygdetrav.pdf

FÖRSÄKRINGAR: Det åligger varje ekipage att ha erforderlig försäkring, då Norbergs Rid– och Travklubb saknar allt ansvar för all sådan person– och sakskada som kan komma att åsamka ekipaget eller tredje person          

ArrangörerNorbergs Rid- och Travklubb