Norbergs Rid- och Travklubb

 

 Antal besökare på sidan: [counter]

Medlems- och banavgifter år 2024

 

Inga fysiska medlemskort kommer att skickas ut i fortsättningen pga ökade portokostnader

Medlemsavgift

Junior           100 kr

Senior           150 kr

Familj           250 kr

 

Banavgift

300 kr

Summan gäller för nyttjande av både travbana och ridvolt.

Banavgift kan endast lösas vid erlagd medlemsavgift.

 

 

Inbetalningen sker till föreningens postgiro 494 69 30-7 senast 24-01-31 och märks med:

Namn + adress + födelseår + mailadress

Skriv namn + födelseår på samtliga i familjen vid familjemedlemskap. Om inte utrymme finns på inbetalningstalongen kan dessa uppgifter skickas via mail till nrtk85@hotmail.com