Norbergs Rid- och Travklubb

 

 Antal besökare på sidan: [counter]

Stadgar

Årsmötet den 28 februari 2009 antog förslaget till reviderade stadgar.

Medlemsmötet den 19 april 2009 antog slutligen de nya stadgarna.

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb