Norbergs Rid- och Travklubb

 

 Antal besökare på sidan: [counter]

Styrelsen i Norbergs Rid- & Travklubb består av:

Erica Holmberg, ordförande

Maja Fredriksson Leufstadius, vice ordförande

Elizabeth Pettersson, sekreterare

Ann-Sofie Bornström Larsen, kassör

Jennifer Forsberg, Ledamot                                                   

Torbjörn Persson, Ledamot

Aino Pettersson, Ledamot

Gennaro Muselli, Ledamot

Ledamot, vakant

 

Ersättare:

Victoria Eriksson

Marie Johansson

Vakant

Vakant