Norbergs Rid- och Travklubb

 

 Antal besökare på sidan: [counter]

Styrelsen i Norbergs Rid- & Travklubb består av:

Erica Holmberg, ordförande

Maja Fredriksson Leufstadius, vice ordförande

Elizabeth Pettersson, sekreterare

Ann-Sofie Bornström Larsen, kassör

Torbjörn Persson, Ledamot

Aino Pettersson, Ledamot

Görel Eldståhl-Wihlén, Ledamot

Gennaro Muselli, Ledamot

 

Ersättare:

Victoria Eriksson

Marie Johansson

Gunnar Lindgren

Linnéa Berg