Norbergs Rid- och Travklubb

 

 Antal besökare på sidan: [counter]

Bygdetrav 2019 vid Mimertravet

Torsdag 11 juli

Första start kl. 18.30

Proposition

PONNY kat A-B: NORBERGS STJÄRNKUSK för speciellt inbjudna körsvenner.

Ponny som ställs till förfogande i detta lopp erhåller transportbidrag 300 kr samt gratis startavgift i ordinarie lopp

PONNY: Kat. A: 1140 m. Tillägg Rekordhandicap grundtid 3.20,0. Kat. B: 1640 m Tillägg Rekordhandicap grundtid 2.30,0

VARM- och KALLBLOD: Loppen sätts efter anmälan. Ett lopp i respektive varm- och kallblod kommer att köras med fördel för körsven i åldern 16-25 år

MONTÉ: varmblod– och kallblod. Loppen sätts efter anmälan

PROVA PÅ (utom tävlan): Ponny kat. A-B för 7-15-åriga körsvenner som ej innehar licens.

Monté för vbl-kbl för ryttare 16 år och äldre som ej innehar licens

PRISER: Hederstäcke till segrande hästar. Hederspriser till de tre främsta ekipagen i varm– och kallblodslopp (vid 10 startande). Hederspriser till samtliga ekipage i ponnylopp. Prisrosett till samtliga deltagare i PROVA PÅ

STARTAVGIFTER: Prova På 50:-, ponnylopp 100:-, varm– och kallblodslopp 150:-

ANMÄLAN: senast fredag 5 juli via

  • Hemsida www.nrtk.dinstudio.se (uppge hästens, ryttare/körsven och anmälarens namn + tel.nr samt för ponny, rekord, kategori) eller

  • SMS 070-4593806 (Fia), 070-2920941 (Jennifer), 070-6611491 (Erica). (uppge hästens, ryttare/körsven och anmälarens namn + tel.nr samt för ponny, rekord och kategori) eller

  • Telefon fredag 5 juli kl. 18-21 till 070-4593806 (Fia),070-2920941 (Jennifer), 070-6611491 (Erica)

  • Efteranmälan i mån av plats senast  onsdag 10 juli via SMS eller telefon 070-4593806 (Fia)

REGLER: enligt Svensk Travsports Regler för bygdetrav

https://www.travsport.se/artikel/regler_for_bygdetrav

FÖRSÄKRINGAR: Det åligger varje ekipage att ha erforderlig försäkring, då Norbergs Rid– och Travklubb saknar allt ansvar för all sådan person– och sakskada som kan komma att åsamka ekipaget eller tredje person

ArrangörerNorbergs Rid- och Travklubb

Järvsöfaks på bygdetrav