Norbergs Rid- och Travklubb

 

 Antal besökare på sidan: [counter]

 

NORBERGSDAGEN 2023

Fredag 27 oktober 2023

Lopp 3

Norbergs Rid- och Travklubbs lopp

Segrare: Nr 6 Keeponrunning

Ryttare: Agnes Larsson

GRATTIS till segern!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2024

Norbergs Rid- och Travklubb fyller 39 år

 

Vill du bli medlem?

Kontakta oss här 

 

                              

 

INFORMATION

2024-06-14

Anläggningen är uthyrd till Norbergsfesstivalen from och med 1 juli till och med med 7 juli. Travbanan kan användas till och med tisdag 2 juli, men utselningsplatserna kan inte användas under hyrd tid. Ridvolten kan användas som vanligt.

 

 

2024-05-03

Just nu ligger planerad verksamhet vilande pga rådande situation gällande marken. Vi hoppas att vi kan återuppta den så fort som möjligt. 

Styrelsen i NRTK

Bygdetrav

Torsdag 11 juli

Läs mer här:

 

Medlemsmöte

Onsdag den 26 juni klockan 18.00.

Plats: Fridahallens café.

 

Medlemsmötet den 30 maj 2024 flyttades fram 2-4 veckor på begäran av medlemmar.

Anmäl ditt deltagande senast 24 juni till mail: nrtk85@hotmail.com

 

Dagordning

 

 1. Mötets öppnande.
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
 3. Fråga om medlemsmötets behöriga utlysande.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av ordförande för mötet.
 6. Val av sekreterare för mötet.
 7. Val av två (2 justeringsmän tillika rösträknare.
 8. Rapporter:
  - Klubbstuga
  - Sandbana
  - Värdegrundsarbete
  - Stadgar
  - Aktiviteter:

 

Arbetsdagar

Travbana: svetsning staket

Hinderbod: målas

Hinder: målas

Utselningsplatser: kapa stolpar, ösa in och kratta ut grus, ta bort och byta ut trasiga brädor/plank

Utse arbetsgrupper till ovanstående

 

Arrangemang

Bygdetrav: 11/7

Ridträning: Vanja

Engelbrektsturen: 28/7

- Ekonomi

9. Inkomna frågor från medlemmar

 

Informationspunkter

 

a) Material travbana

 

b) Dialog V-Dala

 

c) Styrelsen

 

Beslutspunkter

 

d) Material travbana

 

e) Sandbana

 

f)  Uppdrag till styrelsen punkt d, punkt e

 

g) Banansvarig

 

h) Stadgar

 

i) Kommunikationsplan

 

j) Nytt medlemsmöte

 

10. Mötets avslutande

VÄLKOMNA

hälsar styrelsen i Norbergs Rid- och Travklubb

 

Kallelse och dagordning i pdf-format

 

Enligt dialog med V-Dala Miljö- och byggförvaltning tisdag den 30 april är hela området kring och på travbanan och ridvolten potentiellt förorenat område. Provtagning kommer att ske. Det innebär att all sladdning och harvning är förbjuden. Beträde av marken sker på egen risk.

Frågor och funderingar gällande NRTK:s verksamhet och anläggning tas endast emot via klubbens mail: nrtk85@hotmail.com

 

Protokoll från Västmanland-Dalarna Miljö- och Byggnadsenhet